Łódź, Chojny, ul. przyjacielska 14 (działka nr 228/3 obręb G-30)